Gara - Gara Abah

0 komentar


"Abah, Ema, abdi badé mios deui. Nyuhunkeun pidu'ana ti sepuh" Sarja nyuuh kana lahunan Bah Suha.

"Heug ku Abah jeung ku Ema didu’akeun pisan, Jalu! Omat sing bisa mawa diri ulah lali nu lima waktu, jujur, jeung rajin, sangkan salamet!" Bah Suha ngélingan anakna. HP dina pésakna teu jempé. Teu wani ngangkat.

"Témpo heula atuh, Sujang! Bisi penting!" Ma Ijah ngelingan. Gap kana hp Bray sarja muka SMS.

"Méni lami pisan géning, Tanteu Dewi hayoh neleponan! Urang ka Bali téa!" SMS ti Santi nu nungguan di tungtung jalan. Sarja nepungan ka kolotna ukur sakeudeung. Alesan mah sibuk. Haténa norowéco. Pikiranana geus anyaclang di Bali. Dipupujuhkeun kunu gareulis. Duit paméréan, dikirim-kirimkeun ka kolotna. Dijeujeuhkeun. Sawah geus héktaran, imah geus agréng.

"Duit mah, kirimkeun deui, Jalu! Si Sudin rék ngajual kebon! Sawates, jeung murah deuih!" Bah Suha ngagebah lamunan.

"Mangga, Bah! Saisih payun gé, upami gajihan tangtos dikintunkeun!" ngabohong. Duk. Hulu angen asa aya nu nonjok. Eungap.

"Kabéh ogé geus di sartifikatkeun, ngaran manéh, Sujang!" Ma Ijah mairan bari ngagilirkeun sisig. Sarja dijajapkeun ka tungtung pager.
Jajap kolot nu pinuh kamélang. Ngagedig. Ma Ijah namprakkeun leungeun. Mérédih, malar anakna aya dina jalan bener. Di tungtung jalan, kijang bodas ngajugrug. Sup. Nu diuk tukangeun sétir, imut. Awéwé geulis. Maké téngtop, ka luhurna kaos singlét. Sarja meureudeuy.

"Meni lami pisan, ih! Kesel!" Santi nanya.

''Biasa, Bu! Nyandiwara heula!" alesan. Mobil ngadius nurih peuting. Lagu barat  brangbrengbrong. Nu tumpakna tingcakakak bari nyarekel botol. Bau arak nyambuang. Peuting beuki jempling. Urang lembur ngorejat kagareuwahkeun ku sora nu ngajelegur. Palebah leuweung, katenjo hibar. Isukna guyur. Rabul ngadeugdeug mobil kijang geus genghek,di dasar jungkrang. Dua jalma geus teu mangrupa.
                                                                                                            
                                                                                                                                   Yosmar Sumaryono
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Share this article :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Support : Modfy Website | Adi Hermansyah | Abah Aong
Copyright © 2013. Seputar Cimahi - All Rights Reserved