Rajut

0 komentar

Kang Iing Firmanyah Budayawan Tatar Sunda

Jleng ngaluncatan kamalir, tuluy kukurubutan dina rungkun nu rembet. Pakéan rawék awak baréd balas tikakarait, teu dirasa. Anjog ka sisi walungan manéhna turun mapay kagirangkeun. Lebah gawir nu rada luhur, gék diuk dina batu. Kesang ngagarajag maseuhan saluar awak, maseuhan nu tatu bararéd. Peurih.

Aya euweuh?”

Éta tadi mah ka lebah dinya. Piraku ngaleungit onaman?”

Téangan sing bener!” sorana asa nampeu, ngageder tinggorowok. Amri ngadedempés, leungeunna pageuh ngeupeul rajut.

Saenggeus jempling Amri ka luar tina panyumputanana, laju ngajugjug hiji kampung nu mencil. Bus ka hiji imah nu méh doyong, indungna keur ngalempréh.

Ma, énjing mah urang ka Puskesmas, urang lalandong!” pokna dareuda bari nyangkéh indungna.
Ma..! Ma.. ! Innalillahi wa innailaihi roji’un..! Ma, hapunten abdi..!" Teu kebat. Aya nu nyelek dina tikorona. Amri nangkeup indungna bari juuh ku cimata.

Dua poé ti harita, di lembur nu kagarongan geunjleung. Rajut nu eusina perhiasan ngagantung dina pager nu bogana. Weuteuh.

......................................................................................................Iing Firmansyah.............
Share this article :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Support : Modfy Website | Adi Hermansyah | Abah Aong
Copyright © 2013. Seputar Cimahi - All Rights Reserved